kalendář české církevní provincie

2024 / 4

1 Pondělí
  Pondělí v oktávu velikonočním
2 Úterý
  Úterý v oktávu velikonočním
3 Středa
  Středa v oktávu velikonočním
4 Čtvrtek
  Čtvrtek v oktávu velikonočním
5 Pátek
  Pátek v oktávu velikonočním
6 Sobota
  Sobota v oktávu velikonočním
7 Neděle
  2. neděle velikonoční
8 Pondělí
  Zvěstování Páně, slavnost
9 Úterý
  Úterý po 2. neděli velikonoční, ferie
10 Středa
  Středa po 2. neděli velikonoční, ferie
11 Čtvrtek
  Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, památka
12 Pátek
  Pátek po 2. neděli velikonoční, ferie
13 Sobota
  Sobota po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Martina I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
14 Neděle
  3. neděle velikonoční
15 Pondělí
  Pondělí po 3. neděli velikonoční, ferie
16 Úterý
  Úterý po 3. neděli velikonoční, ferie
17 Středa
  Středa po 3. neděli velikonoční, ferie
18 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli velikonoční, ferie
19 Pátek
  Pátek po 3. neděli velikonoční, ferie
20 Sobota
  Sobota po 3. neděli velikonoční, ferie
21 Neděle
  4. neděle velikonoční
22 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli velikonoční, ferie
23 Úterý
  Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, svátek
24 Středa
  Středa po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jiří, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka, nezávazná památka
25 Čtvrtek
  Sv. Marka, evangelisty, svátek
26 Pátek
  Pátek po 4. neděli velikonoční, ferie
27 Sobota
  Sobota po 4. neděli velikonoční, ferie
28 Neděle
  5. neděle velikonoční
29 Pondělí
  Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, svátek
30 Úterý
  Úterý po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Zikmunda, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Pia V., papeže, nezávazná památka