kalendář královéhradecké diecéze

2025 / 9

1 Pondělí
  Pondělí 22. týdne v mezidobí, ferie
2 Úterý
  Úterý 22. týdne v mezidobí, ferie
3 Středa
  Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, památka
4 Čtvrtek
  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí, ferie
5 Pátek
  Pátek 22. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Terezie z Kalkaty, nezávazná památka
6 Sobota
  Sobota 22. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
7 Neděle
  23. neděle v mezidobí, neděle
8 Pondělí
  Narození Panny Marie, svátek
9 Úterý
  Úterý 23. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Petra Klavera, kněze, nezávazná památka
10 Středa
  Středa 23. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka, nezávazná památka
11 Čtvrtek
  Čtvrtek 23. týdne v mezidobí, ferie
12 Pátek
  Pátek 23. týdne v mezidobí, ferie
  Jména Panny Marie, nezávazná památka
13 Sobota
  Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, památka
14 Neděle
  Povýšení svatého kříže, svátek
15 Pondělí
  Panny Marie Bolestné, památka
16 Úterý
  Sv. Ludmily, mučednice, památka
17 Středa
  Středa 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
18 Čtvrtek
  Čtvrtek 24. týdne v mezidobí, ferie
19 Pátek
  Pátek 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Januária, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
20 Sobota
  Sv. Ondřeje Kim Tae-gỏna, kněze,Pavla Chõng Ha-sanga a druhů, mučedníků, památka
21 Neděle
  25. neděle v mezidobí, neděle
22 Pondělí
  Pondělí 25. týdne v mezidobí, ferie
23 Úterý
  Úterý 25. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Pia z Pietrelciny, kněze, nezávazná památka
24 Středa
  Středa 25. týdne v mezidobí, ferie
25 Čtvrtek
  Čtvrtek 25. týdne v mezidobí, ferie
26 Pátek
  Pátek 25. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, nezávazná památka
27 Sobota
  Sv. Vincence z Paula, kněze, památka
28 Neděle
  Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, slavnost
29 Pondělí
  Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, svátek
30 Úterý
  Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, památka