kalendář královéhradecké diecéze

2025 / 10

1 Středa
  Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, památka
2 Čtvrtek
  Svatých andělů strážných, památka
3 Pátek
  Pátek 26. týdne v mezidobí, ferie
4 Sobota
  Sv. Františka z Assisi, památka
5 Neděle
  27. neděle v mezidobí, neděle
6 Pondělí
  Pondělí 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Bruna, kněze, nezávazná památka
7 Úterý
  Panny Marie Růžencové, památka
8 Středa
  Středa 27. týdne v mezidobí, ferie
9 Čtvrtek
  Čtvrtek 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Jana Leonardiho, kněze, nezávazná památka
10 Pátek
  Pátek 27. týdne v mezidobí, ferie
11 Sobota
  Sobota 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana XXIII., papeže, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
12 Neděle
  28. neděle v mezidobí, neděle
13 Pondělí
  Pondělí 28. týdne v mezidobí, ferie
14 Úterý
  Úterý 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
15 Středa
  Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, památka
16 Čtvrtek
  Čtvrtek 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Hedviky, řeholnice, nezávazná památka
  Sv. Markéty Marie Alacoque, panny, nezávazná památka
17 Pátek
  Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, památka
18 Sobota
  Sv. Lukáše, evangelisty, svátek
19 Neděle
  29. neděle v mezidobí, neděle
20 Pondělí
  Pondělí 29. týdne v mezidobí, ferie
21 Úterý
  Úterý 29. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Karla Rakouského, nezávazná památka
22 Středa
  Středa 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Pavla II., papeže, nezávazná památka
23 Čtvrtek
  Čtvrtek 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Kapistránského, kněze, nezávazná památka
24 Pátek
  Pátek 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, nezávazná památka
25 Sobota
  Sobota 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
26 Neděle
  30. neděle v mezidobí, neděle
27 Pondělí
  Pondělí 30. týdne v mezidobí, ferie
28 Úterý
  Sv. Šimona a Judy, apoštolů, svátek
29 Středa
  Středa 30. týdne v mezidobí, ferie
30 Čtvrtek
  Výročí posvěcení katedrály Sv. Ducha, svátek
31 Pátek
  Pátek 30. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Wolfganga, biskupa, nezávazná památka