kalendář české církevní provincie

2022 / 8

1 Pondělí
  Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, památka
2 Úterý
  Úterý 18. týdne v mezidobí, ferie
  Panny Marie Královny andělů, nezávazná památka
  sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, nezávazná památka
  Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze, nezávazná památka
3 Středa
  Středa 18. týdne v mezidobí, ferie
4 Čtvrtek
  Sv. Jana Marie Vianneye, kněze, památka
5 Pátek
  Pátek 18. týdne v mezidobí, ferie
  Posvěcení římské baziliky Panny Marie, nezávazná památka
6 Sobota
  Proměnění Páně, svátek
7 Neděle
  19. neděle v mezidobí, neděle
8 Pondělí
  Sv. Dominika, kněze, památka
9 Úterý
  Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, svátek
10 Středa
  Sv. Vavřince, mučedníka, svátek
11 Čtvrtek
  Sv. Kláry, panny, památka
12 Pátek
  Pátek 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, nezávazná památka
13 Sobota
  Sobota 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
14 Neděle
  20. neděle v mezidobí, neděle
15 Pondělí
  Nanebevzetí Panny Marie, slavnost
16 Úterý
  Úterý 20. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Štěpána Uherského, nezávazná památka
17 Středa
  Středa 20. týdne v mezidobí, ferie
18 Čtvrtek
  Čtvrtek 20. týdne v mezidobí, ferie
19 Pátek
  Pátek 20. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Eudese, kněze, nezávazná památka
20 Sobota
  Sv. Bernarda, opata a učitele církve, památka
21 Neděle
  21. neděle v mezidobí, neděle
22 Pondělí
  Panny Marie Královny, památka
23 Úterý
  Úterý 21. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Růženy z Limy, panny, nezávazná památka
24 Středa
  Sv. Bartoloměje, apoštola, svátek
25 Čtvrtek
  Čtvrtek 21. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka, nezávazná památka
  Sv. Josefa Kalasanského, kněze, nezávazná památka
26 Pátek
  Pátek 21. týdne v mezidobí, ferie
27 Sobota
  Sv. Moniky, památka
28 Neděle
  22. neděle v mezidobí, neděle
29 Pondělí
  Umučení sv. Jana Křtitele, památka
30 Úterý
  Úterý 22. týdne v mezidobí, ferie
31 Středa
  Středa 22. týdne v mezidobí, ferie