kalendář české církevní provincie

2022 / 5

1 Neděle
  3. neděle velikonoční
2 Pondělí
  Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, památka
3 Úterý
  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, svátek
4 Středa
  Středa po 3. neděli velikonoční, ferie
5 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli velikonoční, ferie
6 Pátek
  Pátek po 3. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, nezávazná památka
7 Sobota
  Sobota po 3. neděli velikonoční, ferie
8 Neděle
  4. neděle velikonoční
9 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli velikonoční, ferie
10 Úterý
  Úterý po 4. neděli velikonoční, ferie
11 Středa
  Středa po 4. neděli velikonoční, ferie
12 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Nerea a Achillea, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Pankráce, mučedníka, nezávazná památka
13 Pátek
  Pátek po 4. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie Fatimské, nezávazná památka
14 Sobota
  Sv. Matěje, apoštola, svátek
15 Neděle
  5. neděle velikonoční
16 Pondělí
  Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, svátek
17 Úterý
  Úterý po 5. neděli velikonoční, ferie
18 Středa
  Středa po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
19 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli velikonoční, ferie
20 Pátek
  Pátek po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, nezávazná památka
  Sv. Bernardina Sienského, kněze, nezávazná památka
21 Sobota
  Sobota po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků, nezávazná památka
22 Neděle
  6. neděle velikonoční
23 Pondělí
  Pondělí po 6. neděli velikonoční, ferie
24 Úterý
  Úterý po 6. neděli velikonoční, ferie
25 Středa
  Středa po 6. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nezávazná památka
  Sv. Řehoře VII., papeže, nezávazná památka
  Sv. Marie Magdalény de 'Pazzi, panny, nezávazná památka
26 Čtvrtek
  Nanebevstoupení Páně
27 Pátek
  Pátek po 6. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Augustina z Canterbury, biskupa, nezávazná památka
28 Sobota
  Sobota po 6. neděli velikonoční, ferie
29 Neděle
  7. neděle velikonoční
30 Pondělí
  Sv. Zdislavy, památka
31 Úterý
  Navštívení Panny Marie, svátek