kalendář českobudějovické diecéze

2019 / 8

1 Čtvrtek
  Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, památka
2 Pátek
  Pátek 17. týdne v mezidobí, ferie
  Panny Marie Královny andělů, nezávazná památka
  sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, nezávazná památka
  Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze, nezávazná památka
3 Sobota
  Sobota 17. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
4 Neděle
  18. neděle v mezidobí, neděle
5 Pondělí
  Pondělí 18. týdne v mezidobí, ferie
  Posvěcení římské baziliky Panny Marie, nezávazná památka
6 Úterý
  Proměnění Páně, svátek
7 Středa
  Středa 18. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Kajetána, kněze, nezávazná památka
8 Čtvrtek
  Sv. Dominika, kněze, památka
9 Pátek
  Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, svátek
10 Sobota
  Sv. Vavřince, mučedníka, svátek
11 Neděle
  19. neděle v mezidobí, neděle
12 Pondělí
  Pondělí 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, nezávazná památka
13 Úterý
  Úterý 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků, nezávazná památka
14 Středa
  Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, památka
15 Čtvrtek
  Nanebevzetí Panny Marie, slavnost
16 Pátek
  Pátek 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Štěpána Uherského, nezávazná památka
17 Sobota
  Sobota 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
18 Neděle
  20. neděle v mezidobí, neděle
19 Pondělí
  Pondělí 20. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Eudese, kněze, nezávazná památka
20 Úterý
  Sv. Bernarda, opata a učitele církve, památka
21 Středa
  Sv. Pia X., papeže, památka
22 Čtvrtek
  Panny Marie Královny, památka
23 Pátek
  Pátek 20. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Růženy z Limy, panny, nezávazná památka
24 Sobota
  Sv. Bartoloměje, apoštola, svátek
25 Neděle
  21. neděle v mezidobí, neděle
26 Pondělí
  Pondělí 21. týdne v mezidobí, ferie
27 Úterý
  Sv. Moniky, památka
28 Středa
  Sv. Augustina, biskupa a učitele církve, památka
29 Čtvrtek
  Umučení sv. Jana Křtitele, památka
30 Pátek
  Pátek 21. týdne v mezidobí, ferie
31 Sobota
  Sobota 21. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka