kalendář českobudějovické diecéze

2019 / 6

1 Sobota
  Sv. Justina, mučedníka, památka
2 Neděle
  7. neděle velikonoční
3 Pondělí
  Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, památka
4 Úterý
  Úterý po 7. neděli velikonoční, ferie
5 Středa
  Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, památka
6 Čtvrtek
  Čtvrtek po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Norberta, biskupa, nezávazná památka
7 Pátek
  Pátek po 7. neděli velikonoční, ferie
8 Sobota
  Sobota po 7. neděli velikonoční, ferie
9 Neděle
  Seslání Ducha svatého
10 Pondělí
  Panny Marie, Matky církve, památka
11 Úterý
  Sv. Barnabáše, apoštola, památka
12 Středa
  Středa 10. týdne v mezidobí, ferie
13 Čtvrtek
  Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, svátek
14 Pátek
  Pátek 10. týdne v mezidobí, ferie
15 Sobota
  Sobota 10. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Víta, mučedníka, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
16 Neděle
  Nejsvětější Trojice, slavnost
17 Pondělí
  Pondělí 11. týdne v mezidobí, ferie
18 Úterý
  Úterý 11. týdne v mezidobí, ferie
19 Středa
  Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, památka
20 Čtvrtek
  Těla a krve Páně, slavnost
21 Pátek
  Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, památka
22 Sobota
  Sobota 11. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Paulína Nolánského, biskupa, nezávazná památka
  Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
23 Neděle
  12. neděle v mezidobí, neděle
24 Pondělí
  Narození svatého Jana Křtitele, slavnost
25 Úterý
  Úterý 12. týdne v mezidobí, ferie
26 Středa
  Středa 12. týdne v mezidobí, ferie
27 Čtvrtek
  Čtvrtek 12. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
28 Pátek
  Nejsvětějšího srdce Ježíšova, slavnost
29 Sobota
  Sv. Petra a Pavla, apoštolů, slavnost
30 Neděle
  13. neděle v mezidobí, neděle