kalendář pražské arcidiecéze

2023 / 5

1 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Josefa, dělníka, nezávazná památka
2 Úterý
  Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, památka
3 Středa
  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, svátek
4 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli velikonoční, ferie
5 Pátek
  Pátek po 4. neděli velikonoční, ferie
6 Sobota
  Sobota po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, nezávazná památka
7 Neděle
  5. neděle velikonoční
8 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie, Prostřednice všech milostí, nezávazná památka
9 Úterý
  Úterý po 5. neděli velikonoční, ferie
10 Středa
  Středa po 5. neděli velikonoční, ferie
11 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli velikonoční, ferie
12 Pátek
  Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, svátek
13 Sobota
  Sobota po 5. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie Fatimské, nezávazná památka
14 Neděle
  6. neděle velikonoční
15 Pondělí
  Pondělí po 6. neděli velikonoční, ferie
16 Úterý
  Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, svátek
17 Středa
  Středa po 6. neděli velikonoční, ferie
18 Čtvrtek
  Nanebevstoupení Páně
19 Pátek
  Pátek po 6. neděli velikonoční, ferie
20 Sobota
  Sobota po 6. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, nezávazná památka
  Sv. Bernardina Sienského, kněze, nezávazná památka
21 Neděle
  7. neděle velikonoční
22 Pondělí
  Pondělí po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Rity z Cascie, řeholnice, nezávazná památka
23 Úterý
  Úterý po 7. neděli velikonoční, ferie
24 Středa
  Středa po 7. neděli velikonoční, ferie
25 Čtvrtek
  Čtvrtek po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nezávazná památka
  Sv. Řehoře VII., papeže, nezávazná památka
  Sv. Marie Magdalény de 'Pazzi, panny, nezávazná památka
26 Pátek
  Sv. Filipa Neriho, kněze, památka
27 Sobota
  Sobota po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Augustina z Canterbury, biskupa, nezávazná památka
28 Neděle
  Seslání Ducha svatého
29 Pondělí
  Panny Marie, Matky církve, památka
30 Úterý
  Sv. Zdislavy, památka
31 Středa
  Navštívení Panny Marie, svátek