kalendář ostravsko-opavské diecéze

2022 / 9

1 Čtvrtek
  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí, ferie
2 Pátek
  Pátek 22. týdne v mezidobí, ferie
3 Sobota
  Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, památka
4 Neděle
  23. neděle v mezidobí, neděle
5 Pondělí
  Pondělí 23. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Terezie z Kalkaty, nezávazná památka
6 Úterý
  Úterý 23. týdne v mezidobí, ferie
7 Středa
  Středa 23. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka, nezávazná památka
8 Čtvrtek
  Narození Panny Marie, svátek
9 Pátek
  Pátek 23. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Petra Klavera, kněze, nezávazná památka
10 Sobota
  Sobota 23. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
11 Neděle
  24. neděle v mezidobí, neděle
12 Pondělí
  Pondělí 24. týdne v mezidobí, ferie
  Jména Panny Marie, nezávazná památka
13 Úterý
  Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, památka
14 Středa
  Povýšení svatého kříže, svátek
15 Čtvrtek
  Panny Marie Bolestné, památka
16 Pátek
  Pátek 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Ludmily, mučednice, nezávazná památka
17 Sobota
  Sobota 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
18 Neděle
  25. neděle v mezidobí, neděle
19 Pondělí
  Pondělí 25. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Januária, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
20 Úterý
  Sv. Ondřeje Kim Tae-gỏna, kněze,Pavla Chõng Ha-sanga a druhů, mučedníků, památka
21 Středa
  Sv. Matouše, apoštola a evangelisty, svátek
22 Čtvrtek
  Čtvrtek 25. týdne v mezidobí, ferie
23 Pátek
  Pátek 25. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Pia z Pietrelciny, kněze, nezávazná památka
24 Sobota
  Sobota 25. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
25 Neděle
  26. neděle v mezidobí, neděle
26 Pondělí
  Pondělí 26. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, nezávazná památka
27 Úterý
  Sv. Vincence z Paula, kněze, památka
28 Středa
  Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, slavnost
29 Čtvrtek
  Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, svátek
30 Pátek
  Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, památka