kalendář ostravsko-opavské diecéze

2016 / 6

1 Středa
  Sv. Justina, mučedníka, památka
2 Čtvrtek
  Čtvrtek 9. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Marcelina a Petra, mučedníků, nezávazná památka
3 Pátek
  Nejsvětějšího srdce Ježíšova, slavnost
4 Sobota
  Neposkvrněného Srdce Panny Marie, památka
5 Neděle
  10. neděle v mezidobí, neděle
6 Pondělí
  Pondělí 10. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Norberta, biskupa, nezávazná památka
7 Úterý
  Úterý 10. týdne v mezidobí, ferie
8 Středa
  Středa 10. týdne v mezidobí, ferie
9 Čtvrtek
  Čtvrtek 10. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve, nezávazná památka
10 Pátek
  Pátek 10. týdne v mezidobí, ferie
11 Sobota
  Sv. Barnabáše, apoštola, památka
12 Neděle
  11. neděle v mezidobí, neděle
13 Pondělí
  Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, památka
14 Úterý
  Úterý 11. týdne v mezidobí, ferie
15 Středa
  Středa 11. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Víta, mučedníka, nezávazná památka
16 Čtvrtek
  Čtvrtek 11. týdne v mezidobí, ferie
17 Pátek
  Pátek 11. týdne v mezidobí, ferie
18 Sobota
  Sobota 11. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
19 Neděle
  12. neděle v mezidobí, neděle
20 Pondělí
  Pondělí 12. týdne v mezidobí, ferie
21 Úterý
  Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, památka
22 Středa
  Středa 12. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Paulína Nolánského, biskupa, nezávazná památka
  Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků, nezávazná památka
23 Čtvrtek
  Čtvrtek 12. týdne v mezidobí, ferie
24 Pátek
  Narození svatého Jana Křtitele, slavnost
25 Sobota
  Sobota 12. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
26 Neděle
  13. neděle v mezidobí, neděle
27 Pondělí
  Pondělí 13. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
28 Úterý
  Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, památka
29 Středa
  Sv. Petra a Pavla, apoštolů, slavnost
30 Čtvrtek
  Čtvrtek 13. týdne v mezidobí, ferie
  Svatých prvomučedníků římských, nezávazná památka