kalendář olomoucké arcidiecéze

2022 / 7

1 Pátek
  Pátek 13. týdne v mezidobí, ferie
2 Sobota
  Sobota 13. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
3 Neděle
  14. neděle v mezidobí, neděle
4 Pondělí
  Pondělí 14. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Prokopa, opata, nezávazná památka
  Sv. Alžběty Portugalské, nezávazná památka
5 Úterý
  Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, slavnost
6 Středa
  Středa 14. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice, nezávazná památka
7 Čtvrtek
  Čtvrtek 14. týdne v mezidobí, ferie
8 Pátek
  Pátek 14. týdne v mezidobí, ferie
9 Sobota
  Sobota 14. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Augustina Čao Žung, kněze, a druhů, mučedníků., nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
10 Neděle
  15. neděle v mezidobí, neděle
11 Pondělí
  Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, svátek
12 Úterý
  Úterý 15. týdne v mezidobí, ferie
13 Středa
  Středa 15. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jindřicha, nezávazná památka
14 Čtvrtek
  Čtvrtek 15. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Hroznaty, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Kamila de Lellis, kněze, nezávazná památka
15 Pátek
  Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, památka
16 Sobota
  Sobota 15. týdne v mezidobí, ferie
  Panny Marie Karmelské, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
17 Neděle
  16. neděle v mezidobí, neděle
18 Pondělí
  Pondělí 16. týdne v mezidobí, ferie
19 Úterý
  Úterý 16. týdne v mezidobí, ferie
20 Středa
  Středa 16. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
21 Čtvrtek
  Čtvrtek 16. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve, nezávazná památka
22 Pátek
  Sv. Marie Magdalény, svátek
23 Sobota
  Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, svátek
24 Neděle
  17. neděle v mezidobí, neděle
25 Pondělí
  Sv. Jakuba, apoštola, svátek
26 Úterý
  Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, památka
27 Středa
  Sv. Gorazda a druhů, památka
28 Čtvrtek
  Čtvrtek 17. týdne v mezidobí, ferie
29 Pátek
  Sv. Marty, památka
30 Sobota
  Sobota 17. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
31 Neděle
  18. neděle v mezidobí, neděle