kalendář olomoucké arcidiecéze

2019 / 4

1 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli postní, ferie
2 Úterý
  Úterý po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Františka z Pauly, poustevníka, připomínka
3 Středa
  Středa po 4. neděli postní, ferie
4 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Izidora, biskupa a učitele církve, připomínka
5 Pátek
  Pátek po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Vincence Ferrerského, kněze, připomínka
6 Sobota
  Sobota po 4. neděli postní, ferie
7 Neděle
  5. neděle postní
8 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli postní, ferie
9 Úterý
  Úterý po 5. neděli postní, ferie
10 Středa
  Středa po 5. neděli postní, ferie
11 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, připomínka
12 Pátek
  Pátek po 5. neděli postní, ferie
13 Sobota
  Sobota po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Martina I., papeže a mučedníka, připomínka
14 Neděle
  Květná neděle
15 Pondělí
  Pondělí Svatého týdne
16 Úterý
  Úterý Svatého týdne
17 Středa
  Středa Svatého týdne
18 Čtvrtek
  Čtvrtek Svatého týdne
19 Pátek
  Velký pátek
20 Sobota
  Bílá sobota
21 Neděle
  Zmrtvýchvstání Páně
22 Pondělí
  Pondělí v oktávu velikonočním
23 Úterý
  Úterý v oktávu velikonočním
24 Středa
  Středa v oktávu velikonočním
25 Čtvrtek
  Čtvrtek v oktávu velikonočním
26 Pátek
  Pátek v oktávu velikonočním
27 Sobota
  Sobota v oktávu velikonočním
28 Neděle
  2. neděle velikonoční
29 Pondělí
  Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, svátek
30 Úterý
  Úterý po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Zikmunda, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Pia V., papeže, nezávazná památka