kalendář moravské církevní provincie

2023 / 1

1 Neděle
  Oktáv Narození Páně. Matky Boží, Panny Marie, slavnost
2 Pondělí
  Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, památka
3 Úterý
  Úterý po oktávu Narození Páně, ferie
  Nejsvětějšího Jména Ježíš, nezávazná památka
4 Středa
  Středa po oktávu Narození Páně, ferie
5 Čtvrtek
  Čtvrtek po oktávu Narození Páně, ferie
6 Pátek
  Zjevení Páně
7 Sobota
  Sobota po Zjevení Páně, ferie
  sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze, nezávazná památka
8 Neděle
  Křtu Páně, svátek
9 Pondělí
  Pondělí 1. týdne v mezidobí, ferie
10 Úterý
  Úterý 1. týdne v mezidobí, ferie
11 Středa
  Středa 1. týdne v mezidobí, ferie
12 Čtvrtek
  Čtvrtek 1. týdne v mezidobí, ferie
13 Pátek
  Pátek 1. týdne v mezidobí, ferie
  sv. Hilaria, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
14 Sobota
  Sobota 1. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
15 Neděle
  2. neděle v mezidobí, neděle
16 Pondělí
  Pondělí 2. týdne v mezidobí, ferie
17 Úterý
  Sv. Antonína, opata, památka
18 Středa
  Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, památka
19 Čtvrtek
  Čtvrtek 2. týdne v mezidobí, ferie
20 Pátek
  Pátek 2. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Šebestiána, mučedníka, nezávazná památka
21 Sobota
  Sv. Anežky Římské, panny a mučednice, památka
22 Neděle
  3. neděle v mezidobí, neděle
23 Pondělí
  Pondělí 3. týdne v mezidobí, ferie
24 Úterý
  Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, památka
25 Středa
  Obrácení svatého Pavla, apoštola, svátek
26 Čtvrtek
  Sv. Timoteje a Tita, biskupů, památka
27 Pátek
  Pátek 3. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Anděly Mericiové, panny, nezávazná památka
28 Sobota
  Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, památka
29 Neděle
  4. neděle v mezidobí, neděle
30 Pondělí
  Pondělí 4. týdne v mezidobí, ferie
31 Úterý
  Sv. Jana Boska, kněze, památka