kalendář litoměřické diecéze

2022 / 10

1 Sobota
  Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, památka
2 Neděle
  27. neděle v mezidobí, neděle
3 Pondělí
  Pondělí 27. týdne v mezidobí, ferie
4 Úterý
  Sv. Františka z Assisi, památka
5 Středa
  Středa 27. týdne v mezidobí, ferie
6 Čtvrtek
  Čtvrtek 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Bruna, kněze, nezávazná památka
7 Pátek
  Panny Marie Růžencové, památka
8 Sobota
  Sobota 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
9 Neděle
  28. neděle v mezidobí, neděle
10 Pondělí
  Pondělí 28. týdne v mezidobí, ferie
11 Úterý
  Úterý 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana XXIII., papeže, nezávazná památka
12 Středa
  Středa 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Radima, biskupa, nezávazná památka
13 Čtvrtek
  Čtvrtek 28. týdne v mezidobí, ferie
14 Pátek
  Pátek 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
15 Sobota
  Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, památka
16 Neděle
  29. neděle v mezidobí, neděle
17 Pondělí
  Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, památka
18 Úterý
  Sv. Lukáše, evangelisty, svátek
19 Středa
  Středa 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Pavla od Kříže, kněze, nezávazná památka
20 Čtvrtek
  Čtvrtek 29. týdne v mezidobí, ferie
21 Pátek
  Pátek 29. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Karla Rakouského, nezávazná památka
22 Sobota
  Sobota 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Pavla II., papeže, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
23 Neděle
  30. neděle v mezidobí, neděle
24 Pondělí
  Pondělí 30. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, nezávazná památka
25 Úterý
  Úterý 30. týdne v mezidobí, ferie
26 Středa
  Středa 30. týdne v mezidobí, ferie
27 Čtvrtek
  Čtvrtek 30. týdne v mezidobí, ferie
28 Pátek
  Sv. Šimona a Judy, apoštolů, svátek
29 Sobota
  Sobota 30. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
30 Neděle
  31. neděle v mezidobí, neděle
31 Pondělí
  Pondělí 31. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Wolfganga, biskupa, nezávazná památka