kalendář královéhradecké diecéze

2020 / 5

1 Pátek
  Pátek po 3. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Josefa, dělníka, nezávazná památka
2 Sobota
  Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, památka
3 Neděle
  4. neděle velikonoční
4 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli velikonoční, ferie
5 Úterý
  Úterý po 4. neděli velikonoční, ferie
6 Středa
  Středa po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, nezávazná památka
7 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli velikonoční, ferie
8 Pátek
  Pátek po 4. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie, Prostřednice všech milostí, nezávazná památka
9 Sobota
  Sobota po 4. neděli velikonoční, ferie
10 Neděle
  5. neděle velikonoční
11 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli velikonoční, ferie
12 Úterý
  Úterý po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Nerea a Achillea, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Pankráce, mučedníka, nezávazná památka
13 Středa
  Středa po 5. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie Fatimské, nezávazná památka
14 Čtvrtek
  Sv. Matěje, apoštola, svátek
15 Pátek
  Pátek po 5. neděli velikonoční, ferie
16 Sobota
  Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, svátek
17 Neděle
  6. neděle velikonoční
18 Pondělí
  Pondělí po 6. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
19 Úterý
  Úterý po 6. neděli velikonoční, ferie
20 Středa
  Středa po 6. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, nezávazná památka
  Sv. Bernardina Sienského, kněze, nezávazná památka
21 Čtvrtek
  Nanebevstoupení Páně
22 Pátek
  Pátek po 6. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Rity z Cascie, řeholnice, nezávazná památka
23 Sobota
  Sobota po 6. neděli velikonoční, ferie
24 Neděle
  7. neděle velikonoční
25 Pondělí
  Pondělí po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nezávazná památka
  Sv. Řehoře VII., papeže, nezávazná památka
  Sv. Marie Magdalény de 'Pazzi, panny, nezávazná památka
26 Úterý
  Sv. Filipa Neriho, kněze, památka
27 Středa
  Středa po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Augustina z Canterbury, biskupa, nezávazná památka
28 Čtvrtek
  Čtvrtek po 7. neděli velikonoční, ferie
29 Pátek
  Pátek po 7. neděli velikonoční, ferie
30 Sobota
  Sv. Zdislavy, památka
31 Neděle
  Seslání Ducha svatého