kalendář české církevní provincie

2020 / 4

1 Středa
  Středa po 5. neděli postní, ferie
2 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Františka z Pauly, poustevníka, připomínka
3 Pátek
  Pátek po 5. neděli postní, ferie
4 Sobota
  Sobota po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Izidora, biskupa a učitele církve, připomínka
5 Neděle
  Květná neděle
6 Pondělí
  Pondělí Svatého týdne
7 Úterý
  Úterý Svatého týdne
8 Středa
  Středa Svatého týdne
9 Čtvrtek
  Čtvrtek Svatého týdne
10 Pátek
  Velký pátek
11 Sobota
  Bílá sobota
12 Neděle
  Zmrtvýchvstání Páně
13 Pondělí
  Pondělí v oktávu velikonočním
14 Úterý
  Úterý v oktávu velikonočním
15 Středa
  Středa v oktávu velikonočním
16 Čtvrtek
  Čtvrtek v oktávu velikonočním
17 Pátek
  Pátek v oktávu velikonočním
18 Sobota
  Sobota v oktávu velikonočním
19 Neděle
  2. neděle velikonoční
20 Pondělí
  Pondělí po 2. neděli velikonoční, ferie
21 Úterý
  Úterý po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Anselma, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
22 Středa
  Středa po 2. neděli velikonoční, ferie
23 Čtvrtek
  Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, svátek
24 Pátek
  Pátek po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jiří, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka, nezávazná památka
25 Sobota
  Sv. Marka, evangelisty, svátek
26 Neděle
  3. neděle velikonoční
27 Pondělí
  Pondělí po 3. neděli velikonoční, ferie
28 Úterý
  Úterý po 3. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze, nezávazná památka
29 Středa
  Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, svátek
30 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Zikmunda, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Pia V., papeže, nezávazná památka