kalendář české církevní provincie

2017 / 2

1 Středa
  Středa 4. týdne v mezidobí, ferie
2 Čtvrtek
  Uvedení Páně do chrámu, svátek
3 Pátek
  Pátek 4. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Ansgara, biskupa, nezávazná památka
4 Sobota
  Sobota 4. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
5 Neděle
  5. neděle v mezidobí, neděle
6 Pondělí
  Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, památka
7 Úterý
  Úterý 5. týdne v mezidobí, ferie
8 Středa
  Středa 5. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jeronýma Emilianiho, nezávazná památka
  Sv. Josefíny Bakhity, panny, nezávazná památka
9 Čtvrtek
  Čtvrtek 5. týdne v mezidobí, ferie
10 Pátek
  Sv. Scholastiky, panny, památka
11 Sobota
  Sobota 5. týdne v mezidobí, ferie
  Panny Marie Lurdské, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
12 Neděle
  6. neděle v mezidobí, neděle
13 Pondělí
  Pondělí 6. týdne v mezidobí, ferie
14 Úterý
  Úterý 6. týdne v mezidobí, ferie
15 Středa
  Středa 6. týdne v mezidobí, ferie
16 Čtvrtek
  Čtvrtek 6. týdne v mezidobí, ferie
17 Pátek
  Pátek 6. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Alexia a druhů, řeholníků, nezávazná památka
18 Sobota
  Sobota 6. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
19 Neděle
  7. neděle v mezidobí, neděle
20 Pondělí
  Pondělí 7. týdne v mezidobí, ferie
21 Úterý
  Úterý 7. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
22 Středa
  Stolce svatého Petra, apoštola, svátek
23 Čtvrtek
  Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, památka
24 Pátek
  Pátek 7. týdne v mezidobí, ferie
25 Sobota
  Sobota 7. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
26 Neděle
  8. neděle v mezidobí, neděle
27 Pondělí
  Pondělí 8. týdne v mezidobí, ferie
28 Úterý
  Úterý 8. týdne v mezidobí, ferie