kalendář brněnské diecéze

2025 / 6

1 Neděle
  7. neděle velikonoční
2 Pondělí
  Pondělí po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Marcelina a Petra, mučedníků, nezávazná památka
3 Úterý
  Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, památka
4 Středa
  Středa po 7. neděli velikonoční, ferie
5 Čtvrtek
  Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, památka
6 Pátek
  Pátek po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Norberta, biskupa, nezávazná památka
7 Sobota
  Sobota po 7. neděli velikonoční, ferie
8 Neděle
  Seslání Ducha svatého
9 Pondělí
  Panny Marie, Matky církve, památka
10 Úterý
  Úterý 10. týdne v mezidobí, ferie
11 Středa
  Sv. Barnabáše, apoštola, památka
12 Čtvrtek
  Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, svátek
13 Pátek
  Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, památka
14 Sobota
  Sobota 10. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
15 Neděle
  Nejsvětější Trojice, slavnost
16 Pondělí
  Pondělí 11. týdne v mezidobí, ferie
17 Úterý
  Úterý 11. týdne v mezidobí, ferie
18 Středa
  Středa 11. týdne v mezidobí, ferie
19 Čtvrtek
  Těla a krve Páně, slavnost
20 Pátek
  Pátek 11. týdne v mezidobí, ferie
21 Sobota
  Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, památka
22 Neděle
  12. neděle v mezidobí, neděle
23 Pondělí
  Pondělí 12. týdne v mezidobí, ferie
24 Úterý
  Narození svatého Jana Křtitele, slavnost
25 Středa
  Středa 12. týdne v mezidobí, ferie
26 Čtvrtek
  Čtvrtek 12. týdne v mezidobí, ferie
27 Pátek
  Nejsvětějšího srdce Ježíšova, slavnost
28 Sobota
  Sobota 12. týdne v mezidobí, ferie
  Neposkvrněného Srdce Panny Marie, nezávazná památka
  Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
29 Neděle
  Sv. Petra a Pavla, apoštolů, slavnost
30 Pondělí
  Pondělí 13. týdne v mezidobí, ferie
  Svatých prvomučedníků římských, nezávazná památka