kalendář brněnské diecéze

2024 / 3

1 Pátek
  Pátek po 2. neděli postní, ferie
2 Sobota
  Sobota po 2. neděli postní, ferie
3 Neděle
  3. neděle postní
4 Pondělí
  Pondělí po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Kazimíra, připomínka
5 Úterý
  Úterý po 3. neděli postní, ferie
6 Středa
  Středa po 3. neděli postní, ferie
7 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic, připomínka
8 Pátek
  Pátek po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Jana z Boha, řeholníka, připomínka
9 Sobota
  Sobota po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Františky Římské, řeholnice, připomínka
10 Neděle
  4. neděle postní
11 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli postní, ferie
12 Úterý
  Úterý po 4. neděli postní, ferie
13 Středa
  Středa po 4. neděli postní, ferie
14 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli postní, ferie
15 Pátek
  Pátek po 4. neděli postní, ferie
16 Sobota
  Sobota po 4. neděli postní, ferie
17 Neděle
  5. neděle postní
18 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve, připomínka
19 Úterý
  Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, slavnost
20 Středa
  Středa po 5. neděli postní, ferie
21 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli postní, ferie
22 Pátek
  Pátek po 5. neděli postní, ferie
23 Sobota
  Sobota po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa, připomínka
24 Neděle
  Květná neděle
25 Pondělí
  Pondělí Svatého týdne
26 Úterý
  Úterý Svatého týdne
27 Středa
  Středa Svatého týdne
28 Čtvrtek
  Čtvrtek Svatého týdne
29 Pátek
  Velký pátek
30 Sobota
  Bílá sobota
31 Neděle
  Zmrtvýchvstání Páně