kalendář brněnské diecéze

2019 / 1

1 Úterý
  Oktáv Narození Páně. Matky Boží, Panny Marie, slavnost
2 Středa
  Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, památka
3 Čtvrtek
  Čtvrtek po oktávu Narození Páně, ferie
  Nejsvětějšího Jména Ježíš, nezávazná památka
4 Pátek
  Pátek po oktávu Narození Páně, ferie
5 Sobota
  Sobota po oktávu Narození Páně, ferie
6 Neděle
  Zjevení Páně
7 Pondělí
  Pondělí po Zjevení Páně, ferie
  sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze, nezávazná památka
8 Úterý
  Úterý po Zjevení Páně, ferie
9 Středa
  Středa po Zjevení Páně, ferie
10 Čtvrtek
  Čtvrtek po Zjevení Páně, ferie
11 Pátek
  Pátek po Zjevení Páně, ferie
12 Sobota
  Sobota po Zjevení Páně, ferie
13 Neděle
  Křtu Páně, svátek
14 Pondělí
  Pondělí 1. týdne v mezidobí, ferie
15 Úterý
  Úterý 1. týdne v mezidobí, ferie
16 Středa
  Středa 1. týdne v mezidobí, ferie
17 Čtvrtek
  Sv. Antonína, opata, památka
18 Pátek
  Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, památka
19 Sobota
  Sobota 1. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
20 Neděle
  2. neděle v mezidobí, neděle
21 Pondělí
  Sv. Anežky Římské, panny a mučednice, památka
22 Úterý
  Úterý 2. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nezávazná památka
23 Středa
  Středa 2. týdne v mezidobí, ferie
24 Čtvrtek
  Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, památka
25 Pátek
  Obrácení svatého Pavla, apoštola, svátek
26 Sobota
  Sv. Timoteje a Tita, biskupů, památka
27 Neděle
  3. neděle v mezidobí, neděle
28 Pondělí
  Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, památka
29 Úterý
  Úterý 3. týdne v mezidobí, ferie
30 Středa
  Středa 3. týdne v mezidobí, ferie
31 Čtvrtek
  Sv. Jana Boska, kněze, památka